f m y v C
^

Capítol final de la Història d’en Jimmy

A partir de l’11 de maig ja podreu llegir el Capítol IV i final d’aquesta història. Un desenllaç inesterat que capgirarà la visió de la vida d’en Jimmy. Busqueu-la a l’apartat literari d’aquesta web.

«
 
»