f m y v C
^

MUSIC

RECORDA! is the first album by PROJECTE NA! An electronic-pop-opera in Catalan
RECORDA! és el primer àlbum de PROJECTE NA! Una òpera-pop-electrònica en català
This playlist contains 9 tracks. Total time: 49:35 - Autoeditat. MTVCS-001 - Barcelona, 2014